One Brand One Sound

StarCat 2013

starcat

 

            

                 StarCat ช่วยในการบริหารเครื่องลูกข่ายในองค์กร  เพื่่อเป็นทางเลือกในการพิจารณาโครงการ Helpdesk & Desktop Management

                โดย StarCat เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยทีปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10ปีแล้ว ซึ่ง มี Agent ขนาดเล็กมาก 
ไม่เกิน 2 MBทำให้การDeploy SW ค่อนข้าง low resource ทั้งในส่วนของ Client & Server เอง
                StarCat เป็น Single Solution  ที่ Cover Feature ( Asset Management of HW and SW , Remote Control , Software Deploy ,   Alert, Contract Management , Security Policy , Report รวมไปถึงระบบ Helpdesk ) ปัจจุบัน  StarCat มีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในประเทศไทยกว่า 5,000,000 Client
คุณสมบัติหลักของ StarCat :

• 
การควบคุมเครื่องลูกข่ายระยะไกล
• การสั่งประมวลผลคำสั่งระยะไกล
• การติดตั้งซอฟแวร์ระยะไกล
• การป้องกันการเข้าควบคุมเครื่องลูกข่าย
• การตรวจสอบรายการของฮาร์ดแวร์
• การตรวจสอบรายการของซอฟท์แวร์
• การตรวจสอบและเฝ้าดูแลทรัพยากรเครื่องลูกข่าย
• การตรวจสอบทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์
—————————————————————————————————————
การบริหารจัดการรายการทรัพยากรของระบบ :
• สามารถแสดงรายละเอียดฮาร์ดแวร์ของเครื่องลูกข่าย เช่น Motherboard Serial Number, Motherboard Model,Sound Card,Memory Banks,BIOS version,Printer,Bar code Scanners เป็นต้น
• สามารถแสดงรายละเอียดซอฟแวร์ของเครื่องลูกข่าย เช่น Installed Software,Target Directory, Product Key
• สามารถแสดงรายละเอียดทั่วไปของเครื่องลูกข่าย OS Version,Mac Address,System,Path,Asset Serial Numbers,OS CD Key เป็นต้น
——————————————————————————————————————–
คำสั่งที่ใช้ควบคุมระบบ :
• สามารถเปิด/ปิด/รีสตาร์ทของเครืองลูกข่าย
• สามารถจับภาพหน้าจอของเครื่องลูกข่าย
• สามารถส่งข้อความไปยังเครื่องลูกข่าย
• สามารถปิดโปรแกรมเครื่องลูกข่าย
• สามารถ Remote Control ผ่านระบบ LAN/WAN ทั้งแบบขออนุญาติ และไม่ขออนุญาติผู้ใช้เครื่อง
• สามารถควบคุมการใช้ USB Storage
—————————————————————————————————————
คำสั่งและชุดคำสั่งประมวลผลระยะไกล :
• สามารถรองรับคำสั่งในรูปแบบคำสั่ง DOS
• สามารถแก้ไขค่าต่างๆได้
• สามารถสั่งให้โปรแกรมทำงานได้
—————————————————————————————————————
การส่งไฟร์และการติดตั้งซอฟท์แวร์ :
• สามารถติดตั้งโปรแกรมระยะไกลได้
• สามารถถอนโปรแกรมระยะไกลได้
• สามารถตรวจสอบสถานะการติดตั้งโปรแกรมระยะไกลได้
—————————————————————————————————————
รายงานของระบบ :
• รายงานระบบที่แสดงข้อมูลทางด้านฮาร์ดแวร์
• รายงานระบบที่แสดงข้อมูลทางด้านซอฟท์แวร์
• รายงานระบบที่แสดงข้อมูลยี่ห้อเครื่องคอมพิวเตอร์
• รายงานระบบที่แสดงข้อมูลทางด้านระบบปฎิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์
• รายงานระบบที่แสดงข้อมูลการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงทางด้านฮาร์ดแวร์
• รายงานระบบที่แสดงข้อมูลการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟท์แวร์
• รายงานระบบที่แสดงประวัติการใช้งานด้านซอฟท์แวร์

—————————————————————————————————————

Helpdesk :

 

• ผู้ร้องขอบริการสามารถแจ้งปัญหาด้วยตนเองผ่านเว็บบราวเซอร์ หรือโปรแกรมเครื่องลูกข่ายของระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Agent  สร้างหมายเลขรับคำร้องขอบริการ (Case ID) ได้โดยอัตโนมัติเพื่อใช้อ้างอิงในการติดตามการแก้ไขปัญหา                                                       

• ผู้ร้องขอบริการสามารถตรวจสอบสถานะคำร้อง หรือค้นดูประวัติคำร้องที่เคยร้องขอได้

• สามารถตั้งค่าระบบให้กระจายงานแบบอัตโนมัติได้ โดยสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ

• สามารถกำหนด Service Level Agreement (SLA) ของแต่ละปัญหาได้ และแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบก่อนทีจะถึงกำหนด SLA

• สามารถแจ้งปัญหาไปยังผู้รับผิดชอบระดับสูงขึ้นเป็นลำดับของปัญหานั้นๆ(Escalation) กรณีที่ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในSLA                                                         

• มีระบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่

• สามารถเรียกดูรายงานการแจ้งซ่อมต่างๆ ของระบบแยกตามประเภทของปัญหา

 

หากท่านสนใจซอฟท์แวร์ Star Cat ท่านสามารถติดต่อที่ ฝ่ายการตลาด เพื่อนัดหมาย Present หรือติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อทดสอบได้คะ

 

Download : Brochures StarCat 2013 with Helpdesk

 

 

 starcat1  starcat2  starcat3
 starcat5  starcat4  starcat6
 starcat8  starcat7  starcat9

 

 

 

 infostream  d-maintenence  darim  nitrous suite
 stracat  okms  qrisk  secure drive