One Brand One Sound

Nitrous Service Enterprise

Service_300x174

โปรแกรมบริหารจัดการศูนย์บริการรถยนต์ สำหรับศูนย์บริการรถยนต์จะทำให้การ่ควบคุมงานรับซ่อม งานซ่อม งานสต๊อก งานการเงินลูกหนี้ เจ้าหนี้ และงานสาขาให้อยู่ในการจัดการของคุณได้ทั้งหมดซึ่งโปรแกรมจะช่วยสรุปข้อมูล ต่างๆ ทั้งตัวเลข และกราฟให้คุณวิเคราะห์ ทราบถึงเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้ก่อนใครๆทันทีและยังช่วยให้ลูกค้าเดิม ของคุณเข้ามาใช้บริการกับคุณบ่อยๆด้วยฟังก์ชั่น CRM อีกด้วย

 

ระบบ CRM (Customer Relation Marketing)

ระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ เป็นระบบที่จะช่วยเพิ่มยอดการขายด้วยกระบวนการติดตามลูกค้าเข้ารับบริการ และจะสร้างความพึงพอใจในการรับบริการของลูกค้าด้วยกระบวนการบริการภายหลังการซ่อม
1. กระบวนการติดตามลูกค้าเข้ารับบริการ (Repeat Sale process) ใช้ข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่มาคัดข้อมูลที่ต้องการ เพื่อติดต่อนำเสนอโปรโมชั้นต่างๆให้กับลูกค้ากลับเข้ามารับบริการ
2. กระบวนการหลังการขาย (After Sale process) ติดตามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อรถที่นำเข้ามาซ่อม โดยใช้ข้อซักถามที่ได้กำหนดไว้ให้กับพนักงาน CCP เพื่อนำมาบันทึกเข้าข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์เป็นรายงานให้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ มีระบบที่จัดเก็บคำร้องเรียนต่างๆ พร้อมการบันทึกการติดตามเรื่องที่รับแจ้ง
3. สอบถามข้อมูลลูกค้า (Customer Information) แหล่งที่รวมข้อมูลของลูกค้าทุกด้านเพื่อให้พนักงานรับเรื่องได้ใช้เป็นข้อมูลในการพูดคุยกับลูกค้า ประกอบไปด้วยข้อมูลการเสนอขาย ข้อมูลการซื้อสินค้า ข้อมูลรายการร้องเรียนต่างๆที่มี ประวัติการซ่อมรถ และบันทึกเพิ่มเติมเรื่องที่ต้องติดตามให้กับลูกค้า

 

ระบบรับแจ้งซ่อม

รายการรับแจ้งอาการรถ จากลูกค้า โดยผู้วิเคราะห์อาการเพื่อวินัจฉัยการซ่อม การซ่อมตาม Package

 

ระบบควบคุมการซ่อมรถยนต์

ติดตามสถานะงานซ่อม จัดลำดับงานในการซ่อม ประสิทธิภาพช่าง เพื่อจัดสรรให้เหมาะกับลักษณะงาน ซ่อมวางแผนนัดหมายการซ่อมล่วงหน้า การจัด Event เพื่อเชิญชวนลูกค้าตาม Season

 

ระบบขายอะไหล่

สนับสนุนรับรายการสั่งซื้อจากลูกค้า เพื่อขาย นำส่งอะไหล่ ให้กับลูกค้า

 

ระบบจัดซื้อสินค้า

การสั่งซื้ออะไหล่เพื่อนำมาใช้บริการซ่อมให้เหมาะกับรถลูกค้า หรือจัดสรรเพื่อเป็นสต๊อก

 

ระบบคลังสินค้า

ควบคุมการเบิกจ่าย เพื่อนำไปซ่อม จัดการกับอะไหล่ dead stock ระบบราคาสินค้า การกำหนดราคาขาย กำหนดราคาขายล่วงหน้า ปรับราคาขายด้วยการวิเคราะห์ราคาทุน ผลกำไรล่วงหน้า และการแบ่งกลุ่มราคา เช่น ราคาขายลูกค้าทั่วไป ราคาขายลูกค้าสมาชิก ระบบรายได้ทั่วไปศูนย์บริการ รายการรายได้จากการขายอื่นๆ ในศูนย์บริการ

 

ระบบรายจ่ายทั่วไปศูนย์บริการ

รายการค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการ เพื่อควบคุมรายจ่ายให้สอดคล้องกับด้านการเงิน

 

ระบบลูกหนี้ศูนย์บริการ

ติดตามอายุลูกหนี้ค้างชำระ เพื่อกำหนดนัดวางบิล รับเงิน

 

ระบบเจ้าหนี้ศูนย์บริการ

ติดตามอายุเจ้าหนี้กับยอดซื้อเครดิต เพื่อบริหารการจ่ายเงินจาการซื้ออะไหล่ การจ้างงานนอก

 

ระบบควบคุมเช็ค

ควบคุมเช็ค บันทึกสถานะเช็ครับ เช็คจ่าย ปรับปรุงบัญชีธนาคาร กระทบกระแสเงินสด ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สรุปภาษีซื้อ ภาษีขาย และภาษีไม่ถึงกำหนด

 

 

 

 infostream  d-maintenence  darim  nitrous suite
 stracat  okms  qrisk  secure drive